Grupa Apostolska Dorosłych

rodzina Grupa Apostolska Dorosłych w Parafii Niedomice:


  1. Dorota Pikul
  2. Grażyna Kiełbasa
  3. Maria Bieryt
  4. Krystyna Rzeszutek
  5. Magdalena Gawelowicz
  6. Barbara Ciukaj
  7. Paweł Poremba
  8. Maciej Rodak

Spotkania Grupy: środa – po Mszy św. wieczornej


Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś miłością i życiem: spraw, aby każda rodzina ludzka na ziemi stała się poprzez Twojego Syna Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty” i poprzez Ducha Świętego – źródło Bożego miłosierdzia – prawdziwym sanktuarium życia i miłości. Spraw, aby miłość, wzmocniona łaską sakramentu małżeństwa, była silniejsza od wszelkiej słabości…