Kancelaria


Kancelaria Parafialna w Niedomicach czynna jest od poniedziałku do soboty:

godzinę przed Mszą św. wieczorną.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do Kancelarii Parafialnej:


chrzest SAKRAMENT CHRZTU

  • akt urodzenia dziecka
  • dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego
  • imiona, nazwiska i adresy Rodziców Chrzestnych (jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed Chrztem dostarczyć zaświadczenie z własnej Parafii, że mogą być Rodzicami Chrzestnymi)

UWAGA! Rodzice Chrzestni powinni być praktykującymi katolikami bez przeszkód wynikających z prawa kanonicznego (np. życie w związku niesakramentalnym)!

Chrzty w Parafii Niedomice odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca.

komunia-1 PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

  • świadectwo chrztu, jeśli chrzest miał miejsce poza parafią
duch-swiety SAKRAMENT BIERZMOWANIA

  • świadectwo chrztu, jeśli chrzest miał miejsce poza parafią

UWAGA! Świadek Bierzmowania powinien być praktykującym katolikiem bez przeszkód wynikających z prawa kanonicznego (np. życie w związku niesakramentalnym)!

malzenstwo_grafika SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub odpis aktu małżeństwa potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego
  • świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (jeśli chrzest i bierzmowanie miały miejsce poza parafią)
  • ostatnie świadectwo z nauki religii
  • dokument tożsamości (dowód osobisty)