RODO – DANE OSOBOWE

RODO – DANE OSOBOWE

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że wszystkie dane osobowe (intencje mszalne, zapowiedzi, ogłoszenia, zdjęcia) umieszczone na niniejszej stronie internetowej Parafii Niedomice, zostały zamieszczone za zgodą osób zainteresowanych lub  na podstawie prawa.

Proboszcz Parafii Niedomice – Ks. Prałat dr Jan Mikulski